středa 14. dubna 2010

Nové "Všeobecné podmínky" používání Bonus.cz již od zítřka!

Poslední dobou jste si možná všimli, že některé aukce vyhrávají stále stejní uživatelé, kteří přišli na fungující způsob, jak pravidelně vítězit – většina těchto strategií se týká spolupráce většího množství účtů. Příkladem může být velké množství předem domluvených uživatelů, kteří začnou v aukci agresivně přihazovat, což vzbudí dojem velkého zájmu. Odradí jednotlivce, v domluvený čas přestanou přihazovat a vítěz je jasný. Naopak pravidelné přihazování přes sebe odradí ostatní účastníky, protože si myslí, že rozpočet takové skupinky je zákonitě větší než jednotlivce. Vyhrané předměty pak končí na webech typu Aukro a zisk je rozdělen jako investice do dalších aukcí. To vše je samozřejmě v rozporu s tím, co chceme, aby Bonus.cz byl – zábavnou alternativou k nákupování.

Protože tyto možnosti nemá každý a takovéto chování poškozuje ostatní uživatele, rozhodli jsme se reagovat a upravit pravidla. Dopady těchto změn jsou zacíleny především na zmiňované spekulanty a naprosté většiny uživatelů se tedy netýkají. Výjimkou je zavedení zákazu vedení dvou účtů v rámci jedné domácnosti. Nyní je na jednu domácnost povolen pouze jeden účet. Proto, pokud se vás tato záležitost týká, je ve spolupráci s naší technickou podporou nutné zvolit si, který z účtů budete nadále používat. Na ten vám pak převedeme i zbylé bony z druhého konta.

15.4.2010 tak vstoupuje v platnost nové znění Všeobecných podmínek, které musí znovu odsouhlasit každý účastník našich aukcí, a týká se zpřísnění pravidel používání serveru. Z těch nejdůležitějších vypichujeme:

"Uživatelské účty na Bonus.cz jsou nepřenosné na jinou osobu, uživatel je povinen chránit svůj účet před zneužitím a nesdělovat heslo třetím osobám. Na jednu domácnost je možné používat pouze jediný uživatelský účet na Bonus.cz. Domácnost je definovaná jako místo, ze kterého se pravidelně přistupuje na Bonus.cz. V rámci domácnosti je povoleno využívání účtu ostatními členy domácnosti."

a

"Uživatel smí stránky Bonus.cz používat jen v rámci platných pravidel. Provozovatel může uživatelský účet zablokovat nebo zrušit při jakémkoliv porušení Všeobecných podmínek. Za závažné porušení Všeobecných podmínek se považuje zejména využití jakéhokoliv softwaru při účasti v aukcích (ať už vlastního nebo třetích stran), zakládání více účtů jednou osobou (a následné zneužívání bonusů nebo obcházení limitů výher) a jakékoliv jiné podvádění při účasti v aukcích.

Podvádění při účasti v aukcích je definováno zejména jako spolupráce dvou a více účtů v jedné aukci. Existenci takové skupiny odhaluje provozovatel zejména pomocí logů příhozů z již ukončených aukcí. Pokud provozovatel usoudí, že někteří uživatelé pravidelně spolupracují, mohou být tito uživatelé potrestáni varováním, nebo zákazem účasti v aukcích, do kterých již přihodili členové jejich skupiny, odstoupením nároku za koupi vyhraného předmětu, nebo zablokováním účtů."

Věříme, že tato úprava podmínek přispěje k ještě lepšímu zážitku z našich aukcí pro většinu uživatelů a že tuto změnu oceníte.