pondělí 7. prosince 2009

Bonus tvrdě zasahuje proti spekulantům

Již několikrát jsme zde na blogu zdůrazňovali, že nebudeme tolerovat jakékoliv pokusy o obejití podmínek používání našeho serveru. Za dobu fungování Bonusu jsme již zaznamenali mnoho pokusů o podvody ze strany uživatelů a pokaždé jsme zasáhli – buď ve formě varování, anulování aukcí a v nejkrajnějším řešení i zablokování účtů. Bohužel někteří účastníci aukcí se stále nepoučili a v posledních dnech jsme zaznamenali několik případů, kdy si uživatelé založili na několik poštovních adres několik účtů, čímž se snažili obejít naše pravidlo o možnosti používat v jedné domácnosti pouze dva účty. Situaci jsme odhalili při pravidelné rutinní kontrole uživatelských účtů, protože se tito uživatelé ke všem svým účtům připojovali ze stejného místa. Přestože povolujeme pro jednu domácnost dva účty (každý ale na jinou osobu), není možné považovat takovou situaci za normální, zejména i proto, že často docházelo i k zapůjčování účtů, při kterém se porušuje podmínka nepřenositelnosti účtů na třetí osobu a povinnosti uživatele chránit svůj účet před zneužitím a nesdělovat heslo jiným osobám. Samozřejmě tolerujeme, pokud se účet výjimečně připojí jinde, např. na návštěvě, ale pokud se to stává pravidelně, je to pro nás signál, že dochází k obcházení pravidel, zvláště limitu tří vyhraných předmětů týdně.

Zatímco dříve jsme při pokusech o obejití pravidel postupovali mírněji a nejprve jsme uživatele varovali, přičemž měl možnost duplicitní účty zrušit, nyní již budeme přistupovat rovnou k zablokování všech účtů, které jsou takto zneužívány. Na Bonusu nám jde v prvé řadě o poctivé uživatele, kteří chtějí získat zajímavé ceny v našich aukcích, nikoliv o spekulanty, kteří se snaží získat zboží, které mohou dále zpeněžit. O takové uživatele skutečně nestojíme a nechceme, aby kazili používání portálu ostatním. Bonus.cz je stále úspěšnější projekt a vaše přízeň a důvěra je pro nás zásadním měřítkem úspěchu. S tím souvisí i naše žádost o nezávislý bezpečnostní audit, který bude v nejbližší době zahájen týmem odborníků pod vedením Prof. Ing. Vladimíra Smejkala. O podrobnostech kolem tohoto auditu vás budeme informovat v nadcházejících dnech.