čtvrtek 5. listopadu 2009

Pravidelné revize vyústily v anulování dvou aukcí

Pravidelné kontroly a revize ukončených aukcí našimi techniky jsou ve spojení s odezvou z naší Zelené linky a e-mailu info@bonus.cz tím nejdůležitějším nástrojem, pomáhajícím k odhalování nekalých praktik, jichž se někteří chytráci stále dopouštějí ve snaze o snadné výhry. Jakékoliv porušení provozních podmínek ale samozřejmě nemůžeme tolerovat. Proto jsme museli opět přistoupit k anulování dvou aukcí z posledních dnů, během kterých se někteří uživatelé pokoušeli používat takzveného robota, tedy program, který přihazuje klidně několikrát za sekundu. Konkrétně se jednalo o aukce o MP3 přehrávač iPod Nano 64 GB z 4. 11. 2009 a stavebnici LEGO Čtyřkolka ze 31. 11. V obou případech došlo k závažnému porušení provozních podmínek a všem uživatelům (s výjimkou těch podvádějících, pochopitelně) byly vráceny všechny investované bony. V neustálém sledování a technickém prověřování aukcí budeme samozřejmě nadále pokračovat. Transperentní průběh aukcí a spokojení uživatelé jsou totiž jasnou prioritou.

Pokud podobné jednání zjistíme v budoucnu, bude provinilému uživateli znemožněna účast v dalších aukcích!